Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 149 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Andøya Space Port Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 148 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Tidsplan for fastsettelse av ny ordning for kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 74 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Eiendomsskatt før og etter statsbudsjettet 2020 Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 67 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Redusert eiendomsskattesats Publisert: 22.05.2020 15:06
  Ber om tabelloversikt over beregning av effekten av utsettelsen av reduksjon i makssats fra 5 til 4 promille for hver enkelt kommune som har eiendomsskatt og at minstesatsen økes fra 50 til 300 kroner.

  I Revidert nasjonalbudsjett 2020 fremgår det at regjeringen tar sikte på å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig fra 2022. Innenfor rammene av eigedomsskattelova fastsetter kommunene selv takseringsmetode, skattesats, bunnfradrag og eventuell reduksjonsfaktor utover lovens minstekrav. Departementet vet ikke hvordan kommunene ville justert andre parametre enn skattesatsen, og har derfor ikke grunnlag for å anslå provenyvirkningen av utsettelsen for den enkelte kommune eller samlet.

  I regjeringens forslag om å øke minstesatsen for utskriving av eiendomsskatt fra 50 til 300 kroner er det lagt til grunn at forslaget ikke vil medføre større endringer for kommunene. For kommuner med høye innkrevingskostnader vil forslaget ha positiv økonomisk effekt. Departementet har ikke grunnlag for å tallfeste effekten av forslaget verken for den enkelte kommune eller samlet.

 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Fordelingsvirkning mellom Distriktstilskudd Sør-Norge og Distriktstilskudd Nord-Norge ved økt tilskuddsramme Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Kostnader ved å videreføre ordningen for ressurskrevende tjenester etter fylte 67 år Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Omstillingskostnader ifb. overføring av fylkesadministrasjonen Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.5.2020
  Bistandsbudsjettet - fordeling mellom beilgning til helse og regionbevilgning Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.5.2020
  Omdisponering fra Forsvarsbygg, forsinkelser Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.5.2020
  Forsinkete byggeprosjekter Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 82 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Kostnaden ved å frita kommunene fra arbeidsgiveravgift ut året Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Bankers overskudd og provenyvirkning av økt finansskatt i 2020 og 2021 Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Internasjonale stillinger Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Korrigert svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Kommunene merutgifter ved å reversere økning i makspris i barnehage Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Antall lærere eller miljøarbeidere for 170 mill. kroner Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Hæren i Nord-Norge, deponiordning for vask og utlevering av tøy Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Renhold i Forsvaret Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 13.5.2020
  Økonomiske konsekvenser av koronautbruddet for kommunene Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Internasjonale operasjoner Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 13.5.2020
  Merutgifter for kommunesektoren Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 13.5.2020
  Reduserte brukerbetalinger Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 87 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 18.5.2020
  Internasjonale handelsavtaler Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 65 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.5.2020
  Bindinger av bidstandsbudsjettet i helhet og per kap/post er bundet per 1. juli? Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 64 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Selskapsskatt og samlet skatt på kapitalinntekt Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 60 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Låneordning for pakkereisearrangører Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Formuesskatt fordelt på inntekt Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Redusere mva.-satsen for næringsmidler Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Korrigert svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Avgift på tobakk – redusere avgiften på snus Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Redusert lav mva.-sats ut året Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 32 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Vridende skatter Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.5.2020

  Investeringskostnader Ørland flystasjon

  Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 28 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Jobbskattefradrag tilsvarende fagforeningsfradraget Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020

  Karaktersnitt blant innvandrere

  Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Endre trinnskatten for å forbedre arbeidsinsentiver Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020

  Kostnad ved å ansette barnehagelærere, fagarbeidere og barnehageassistenter

  Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.5.2020

  Utvide opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap

  Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Arv - oppheve vedtak 2020 Publisert: 22.05.2020 15:05
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Formuesskatt - tilbakebetale for 2019 og 2020 Publisert: 22.05.2020 15:05
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Bindinger på bistandsbudsjettet for 2020 pr. 31.12.19 Publisert: 22.05.2020 15:05
 • Svar på spørsmål 132 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Bistandsbudsjettet - prosent av oppdatert anslag på BNI Publisert: 22.05.2020 15:05
 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Havbruk Publisert: 22.05.2020 12:24
 • Svar på spørsmål 60 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Havbruk Publisert: 22.05.2020 12:23
 • Svar på spørsmål 50 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Petroleumsinvesteringer Publisert: 22.05.2020 12:21
 • Svar på spørsmål 49 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Virkninger av endringer i petroleumsskatten Publisert: 22.05.2020 12:21
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Fritak for arbeidsgiveravgift for lærlinger i bestemte næringer Publisert: 22.05.2020 12:21
 • Svar på spørsmål 84 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020

  Økt nedre grense for betaling av eiendomsskatt

  Publisert: 22.05.2020 12:21
 • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.5.2020
  Luftambulansetjenesten - kostnader Publisert: 22.05.2020 08:49
 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.5.2020
  Beredskap - helseforetak, kostnader Publisert: 22.05.2020 08:49
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.5.2020
  Arbeids- og velferdsetaten - kostnader ved ekstra stillinger Publisert: 22.05.2020 08:49
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.5.2020
  Arbeidsmarkedstiltak - ventetid for personer under 30 år Publisert: 22.05.2020 08:49