Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 117 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 29.5.2020
  Lønnsstøtteordningen Publisert: 05.06.2020 13:08
 • Svar på spørsmål 498 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyeffekt ved økning av maksimalt støttebeløp Publisert: 05.06.2020 13:06
 • Svar på spørsmål 129 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 2.6.2020
  Tiltak for truede arter og naturtyper Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 224 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 2.6.2020
  Behov for smittevernutstyr i kommunene Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 116 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 2.6.2020
  Negative regnskapstall korrigert for kommuner vedtatt sammenslått fra 1.1.20 Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 480 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Behov for omstillingsmidler Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 479 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Ekstraordinære omstillingsmidler Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 478 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Ekstraordinære omstillingsmidler Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 455 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Vedlikehold av jernbane og riksveg Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 454 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020

  Fordeling av tilskuddsmidler mellom kommersielle buss- og togruter

  Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 220 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 2.6.2020

  Ferjetakster

  Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 515 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnsstøtteordningen Publisert: 05.06.2020 12:47
 • Svar på spørsmål 514 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Kompensasjonsordningen - redusere satser Publisert: 05.06.2020 12:47
 • Svar på spørsmål 513 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyvirkning av utvidelse av sesongmodellen, nedjustering av minstebeløpet og maksbeløpet og endret justeringsfaktor Publisert: 05.06.2020 12:47
 • Svar på spørsmål 512 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyvirkning av utvidelse av sesongmodellen, reduksjon av minstebeløp og maksbeløp og endret støttefaktor Publisert: 05.06.2020 12:47
 • Svar på spørsmål 511 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyvirkning av utvidelse av sesongmodellen, redusert minstebeløp og maksbeløp Publisert: 05.06.2020 12:47
 • Svar på spørsmål 510 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyeffekt ved utvidelse av sesongmodellen ved næringskriteriet, omsetningskonsentrasjonskritieriet og fjerning av egenandel Publisert: 05.06.2020 12:47
 • Svar på spørsmål 509 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyeffekt ved utvidelse av sesongmodellen ved næringskriteriet, omsetningskonsentrasjonskriteriet og minstebeløp Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 508 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyvirkning av å utvide sesongmodellen ved næringskriteriet og omsetningsandelskritieriet Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 507 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyvirkning av å utvide sesongmodellen Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 506 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnsstøtteordningen - benytte sysselsatte isteden Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 499 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnsstøtteordningen – krav om karens Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 497 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnsstøtteordningen og støtte under andre ordninger Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 496 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnsstøtteordningen - dagpenger Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 495 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnsstøtteordningen – næringer som benytter ordningen Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 494 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnsstøtteordningen – antall permitterte Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020

  Kansellering av pakkereiser

  Publisert: 03.06.2020 10:29
 • Svar på spørsmål 343 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Grønn skipsfart Publisert: 03.06.2020 08:32
 • Svar på spørsmål 338 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Påslag på nettariffen Publisert: 03.06.2020 08:31
 • Svar på spørsmål 350 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Leve hele livet - provenyet av avvikling Publisert: 02.06.2020 12:50
 • Svar på spørsmål 83 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Klimasats Publisert: 02.06.2020 12:18
 • Svar på spørsmål 129 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Klimasats Publisert: 02.06.2020 10:25
 • Svar på spørsmål 450 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Merkostnad nullutslippsløsninger for ferje og hurtigbåt Publisert: 02.06.2020 10:25
 • Svar på spørsmål 309 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Inntektsbortfall i kollektivtrafikken Publisert: 02.06.2020 10:25
 • Svar på spørsmål 199 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.5.2020
  Tilskuddsordning ekspressbusser Publisert: 02.06.2020 10:04
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Tilskuddordning ekspressbusser Publisert: 02.06.2020 10:04
 • Svar på spørsmål 49 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020

  Låneordning for pakkereisearrangører

  Publisert: 02.06.2020 09:27
 • Svar på spørsmål 48 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.5.2020
  OED - utredningsmidler Publisert: 02.06.2020 08:50
 • Svar på spørsmål 49 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.5.2020

  Klimasats

  Publisert: 02.06.2020 08:49
 • Svar på spørsmål 92 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.5.2020
  Finansiering av nødaggregat på Troll Publisert: 02.06.2020 08:48
 • Svar på spørsmål 210 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.5.2020

  Petroleumsskatteloven

  Publisert: 02.06.2020 08:48
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.5.2020

  Tilskudd til Avinor

  Publisert: 02.06.2020 08:47
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.5.2020
  Lønnsomhet i petroleumsprosjekter - produksjon og utbygging Publisert: 02.06.2020 08:45
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.5.2020
  Bestillingsfullmakt, ammunisjon Publisert: 02.06.2020 08:45
 • Svar på spørsmål 88 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Lønnsvekst og bevilgninger til kommunesektoren Publisert: 02.06.2020 08:44
 • Svar på spørsmål 398 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - provenyeffekter Publisert: 29.05.2020 18:36
  Hva er påløpt og bokført provenyeffekt av a) direkte kostnadsføring også i ordinær skatt, men redusere den foreslåtte friinntekten fra 10 % til 5% og b) som a), men i tillegg at §11 første og sjetteledd utvides til å gjelde til og med 2022, men at andre ledd utgår. Ber om lovteknisk bistand til å fremme et slikt forslag som både a) og b).

  Det har kommet mange, og til dels ressurskrevende, spørsmål til Prop. 113 L (2019-2020). I lys av knapp tid har det ikke vært mulig å svare på dette spørsmålet.

 • Svar på spørsmål 380 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Halvert avskrivningstid for investeringer i petroleumsutvinning og investeringer som bidrar til lavere klimagassutslipp Publisert: 29.05.2020 18:34
 • Svar på spørsmål 374 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - proveny ved negativ terminskatt Publisert: 29.05.2020 18:33
 • Svar på spørsmål 367 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  CO2-avgift i petroleumsvirksomhet Publisert: 29.05.2020 18:32
 • Svar på spørsmål 366 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - økt friinntekt og forlengets tidsperiode fra 2024 Publisert: 29.05.2020 18:31