Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Skatteutsettelse Publisert: 25.05.2020 09:56
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Havbruk Publisert: 25.05.2020 09:22
 • Svar på spørsmål 64 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Produksjonsavgift Publisert: 25.05.2020 09:22
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.5.2020
  Sårbare barn og unge i bevilgning Publisert: 25.05.2020 09:16
 • Svar på spørsmål 79 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.5.2020
  Utlysningstidspunkt økt tilskudd til digitale læremidler Publisert: 25.05.2020 09:16
 • Svar på spørsmål 80 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.5.2020
  Fordeling fylke, kommune og friskoler av sårbare barn og unge-bevilgning Publisert: 25.05.2020 09:16
 • Svar på spørsmål 56 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.5.2020
  Investinors mandat Publisert: 25.05.2020 09:16
 • Svar på spørsmål 78 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.5.2020
  Fordeling midler til digital undervisning Publisert: 25.05.2020 09:16
 • Svar på spørsmål 54 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.5.2020
  Eksportkredittforsikring Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 66 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Antal elever i vgo uten lærlingplass Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 65 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Tilstrekkelig antall lærlingplasser Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 52 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Bistandsbudsjettet - Skatt for utvikling og Likestilling for utvikling Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Flyrutekjøp, fastpris Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Flyrutekjøp Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 20 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 15.5.2020
  Tredje rullebane Oslo lufthavn Gardermoen Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 212 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Rehabilitering av pasienter med senskader som følge av koronaviruset Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 136 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Flyrutekjøp Oslo-Alta og Oslo-Kirkenes Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 133 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Bevilgningsreduksjon til utviklingsprosjekter Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Re-forsikring av kredittforsikring - fordeling av tap Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 52 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Kondemneringsordningen - sysselsettingseffekt Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 50 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Statsstøtte Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Nysnø klimainvesteringer AS Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 43 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Nysnø klimainvesteringer AS Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Brønnøysundregistrene Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Nysnø klimainvesteringer AS Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Kostnad SFO Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 15.5.2020

  Tilskudd til Avinor

  Publisert: 25.05.2020 09:15
 • Svar på spørsmål 66 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.5.2020
  Friinntekten i en nøytral petroleumsskatt Publisert: 25.05.2020 09:12
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Formuesskatt- fritak arbeidende kapital 2019 og 2020 Publisert: 25.05.2020 09:12
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Provenyeffekt av å fjerne arbeidsgiveavgiften for lærlinger Publisert: 25.05.2020 09:12
 • Svar på spørsmål 78 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.5.2020
  Nettolønnsordningen Publisert: 25.05.2020 08:56
 • Svar på spørsmål 147 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Brønnøysundregisteret - ny registerplattform Publisert: 25.05.2020 08:40
 • Svar på spørsmål 82 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 15.5.2020

  Kostnad for hjelp til flyktninger i nærområdene

  Publisert: 25.05.2020 08:40
 • Svar på spørsmål 143 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Nettolønnsordningen Publisert: 25.05.2020 08:38
 • Svar på spørsmål 32 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Antall passasjerer og flygninger kortbanenettet Publisert: 25.05.2020 08:34
 • Svar på spørsmål 142 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Tilskudd til beredskapsordninger Publisert: 25.05.2020 08:33
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Nysnø Klimainvesteringer AS Publisert: 25.05.2020 08:30
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Fordelingsvirkning per kommune ved økning i kommunerammen Publisert: 25.05.2020 08:27
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Innlemming av tilskudd til frivilligsentraler i rammeoverføringene Publisert: 25.05.2020 08:25
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Konsulentbruk ifb. kommune- og regionreformen Publisert: 25.05.2020 08:19
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.5.2020
  Nåverdi av kontantstrømmen fra Goliat Publisert: 25.05.2020 08:16
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.5.2020
  CO2-håndtering - fullskala Publisert: 25.05.2020 08:14
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.5.2020
  Bortfall av billettinntekter for kulturvirksomheter Publisert: 25.05.2020 08:08
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.5.2020
  Miljøteknologiordningen Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.5.2020
  Fjerning av krav om innbetaling av sertifiserings- og inspeksjonsgebyr Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 182 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Innføre mva. på internasjonal transport Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 176 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Provenyvirkning av å redusere elavgiften Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.5.2020
  Fjerning av taksameteravgift Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 171 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Utvikling eiendomsskatt fra 2013 Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Arbeidsgiveravgift for lærlinger Publisert: 22.05.2020 15:06
  Arbeidsgiveravgift for lærlinger:
  a) Hva vil provenyeffekten for 2. halvår være ved å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger?
  b) Hva vil provenyeffekten for 2. halvår være ved å øke lærlingtilskuddet med hhv. 1000 kr/læreplass, 5 000 kr/læreplass og 7 500 kr/læreplass?

  Spørsmålet a er besvart av Finansdepartementet. Spørsmål b er besvart av Kunnskapsdepartementet.

  «a) Å redusere arbeidsgiveravgiften for lærlinger vil komplisere regelverket for arbeidsgiveravgiften betydelig, som allerede er meget komplisert. Et slikt tiltak vil også være lite målrettet.

  Arbeidsgiveravgiften er geografisk differensiert (DA-ordningen). Den indirekte støtten gjennom å redusere arbeidsgiveravgift for lærlinger vil derfor bli forskjellig avhengig av hvor bedriften er lokalisert. Eksempelvis ville bedrifter i sone 5 (Finnmark og Nord-Troms) ikke ha noen gevinst av at arbeidsgiveravgiften for lærlinger reduseres fordi det ikke betales arbeidsgiveravgift i denne sonen.

  DA-ordningen innebærer statsstøtte og er godkjent av ESA. Enda et unntak fra de generelle satsene for arbeidsgiveravgift vil kreve en ny notifikasjonsprosess mot ESA, og vil kunne innebære en risiko for den godkjente ordningen. ESAs aksept av reduserte satser er basert på regionalregelverket i EØS og de geografiske hensyn som ligger bak dette. Dersom man også åpner for annen type differensiering, f.eks. ut fra hvilken type arbeidstager avgiften knytter seg til, slik at reduserte satser ikke lenger bare er geografisk begrunnet, kan man risikere at det stilles spørsmål ved DA-ordningen som sådan.

  Man bør videre være forsiktig med å innføre en ny ordning i skattesystemet for å ivareta samme hensyn som dagens tilskuddsordning for bedrifter som ansetter lærlinger, ivaretar. En ordning med fritak for arbeidsgiveravgift for en bestemt type arbeidstakere (lærlinger) vil få store administrative og systemtekniske konsekvenser som vil være svært krevende å gjennomføre for Skatteetaten og ville også krevet endringer i arbeidsgiveres lønns- og regnskapssystemer.

  Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det var om lag 45 300 lærlinger i 2019. I beregningene nedenfor legges det til grunn at det er 45 300 lærlinger også i 2020. Gjennomsnittlig læretid for en lærling er 2 år.

  Basert på SSBs lønnsstatistikk for lærlinger anslås det at en fjerning av arbeidsgiveravgiften for 2. halvår kan gi et påløpt provenytap i 2020 på om lag 770 mill. kroner, mens det bokførte provenytapet anslås til 640 mill. kroner. Det understrekes at lønnen til lærlinger kan variere betydelig mellom ulike yrkesgrupper. Det er videre lagt til grunn en gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftssats på 13,1 pst. Det er sett bort fra ev. tilpasninger til en slik regelendring.

  Tabell 1 viser, gitt antakelsene over, påløpt og bokført provenytap av å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger i 2. halvår 2020.

  Tabell 1 Anslått provenytap av å fjerne arbeidsgiveravgiften for alle lærlinger i 2. halvår 2020. Mill. kroner

   20202021
  PåløptBokførtPåløptBokført
  Fjerning i 2. halvår 20207705100255

  b) Satsen for Basistilskudd I til lærebedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringsloven § 4-5, er i 2020 på 162 374 kroner per lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. Læretiden i bedrift strekker seg normalt over to år, hvorav ett år regnes som opplæringsdel, og ett år som verdiskapingsdel. Tilskuddet til lærebedrifter gis for opplæringsdelen, men utbetales over to år.

  Departementet legger i beregningen til grunn 20 000 nye lærekontrakter høsten 2020. Det legges til grunn at lærlingtilskuddet økes fra 1. juli, som gir halvårseffekt i år.

  Økt sats per kontraktBudsjetteffekt i 2020
  1 000 kr10 mill. kr
  5 000 kr50 mill. kr
  7 500 kr75 mill. kr

  Fylkeskommunene kompenseres for økt lærlingtilskudd over rammetilskuddet, jf. kap. 572, post 60.»