Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Afrika

33 av de 47 minst utviklede landene i verden er i Afrika sør for Sahara. Regjeringen ønsker å øke bistanden til partnerland i Afrika, og til Den demokratiske republikken Kongo og Madagaskar, med 30 millioner kroner. Pengene skal bidra til landenes respons på koronapandemien og til å videreutvikle samarbeidet med disse landene.