Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Aktivitetshjelpemidler

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år i 2020 med 48 millioner kroner.

Ordningen med aktivitetshjelpemidler er rammestyrt. Dersom bevilgningen er brukt opp, kan det ikke tildeles flere aktivitetshjelpemidler. Det ble iverksatt stans fra 18. mars 2020.

Med økt bevilgning i 2020 vil det igjen være mulig å innvilge aktivitetshjelpemidler, slik at flere personer som oppfyller vilkårene for ordningen vil få tildelt aktivitetshjelpemidler.