Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidsavklaringspenger i 2020 med 2191 millioner kroner sammenlignet med vedtatt budsjett. Sammenlignet med Saldert budsjett 2020 er dette en økning på 2 731 millioner kroner.

Økningen skyldes i hovedsak reduksjon i anslagene for avgang fra ordningen som følge av koronapandemien. I den ekstraordinære situasjonen som foreligger, settes mange aktiviteter og dermed fremdriften i oppfølgingen av mottakere av arbeidsavklaringspenger på vent. Dette vil medføre forsinkede avganger fra ordningen i 2020, og gi flere mottakere av stønaden i gjennomsnitt.

I midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med koronapandemien, er det fastslått at stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger forlenges med seks måneder. Stønadsperioden er også forlenget for mottakere av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøkere og mottakere som er under behandling av krav om uføretrygd.