Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsgiveravgift – utsatt forfall

Regjeringen utsetter forfallstidspunktet for arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020 (tredje termin) fra 15. juli til 15. oktober.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts-, og tollovgivinga punkt 2.2.2.