Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet

Regjeringen foreslår å øke bevilgning til Arbeidstilsynet med 14 millioner kroner og Petroleumstilsynet med 1 million kroner i 2020.

Regjeringen foreslår i Prop. 61 LS (2019-2020) at Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet skal få myndighet til å føre tilsyn med reglene om innleie, og gi pålegg og reaksjoner ved ulovlig innleie.

Brudd på innleiereglene og manglende håndheving, vil kunne få negative konsekvenser for arbeidstakeres rettigheter og arbeidsmiljøforhold. Det vil også kunne få konkurransevridende konsekvenser for seriøse virksomheter som følger reglene.

Se også pressemelding ved fremleggelsen av Prop. 61 (2019-2020).