Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Asylmottak - smitteverntiltak

Regjeringen foreslår å bevilge 47,1 millioner kroner til nødvendige smitteverntiltak i asylmottak. Etter råd fra helsemyndighetene har UDI opprettet isolasjonsfasiliteter og redusert beboertetthet, ved blant annet å leie brakkerigger for isolasjon, utsette planlagt avvikling av mottak, samt ved å anskaffe ekstra mottakskapasitet. Beboerne kan dermed bo mer spredd og unngå reising.

Se pressemelding fra Justisdepartementet