Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Avinor

Regjeringen foreslår å ta høyde for tilskudd til Avinor på inntil 4,27 milliarder kroner, i tillegg til avdragsfrihet på lån (444,4 millioner kroner) og at staten ikke tar utbytte (208 millioner kroner). Etter virusutbruddet har Avinor mistet betydelige inntekter på grunn av redusert reisevirksomhet og at flyselskapenes plikt til å betale lufthavnavgifter er opphevet.

Tilskuddet inkluderer midler til å dekke merkostnader for å opprettholde minimumsdrift av Haugesund lufthavn.