Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Belønningsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 62 millioner kroner mer i statlig bidrag for å kunne inngå nye belønningsavtaler og byvekstavtaler i 2020. Det er forhandlet fram forslag til byvekstavtaler for bergensområdet og Nord-Jæren. For osloområdet pågår det forhandlinger.

Avtalene vil bli inngått etter lokalpolitisk behandling og påfølgende behandling i regjeringen. Tidspunktet for avtaleinngåelser er foreløpig usikkert. For Nedre Glomma, Tromsø og Kristiansand er det aktuelt å inngå ny belønningsavtale i 2020.