Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Betalingsutsettelser og redusert forsinkelsesrente for offentlige krav

Regjeringen foreslår regler om en ny og mer fleksibel søknadsbasert utsettelsesordning for skatt, avgift og enkelte andre offentlige krav. Ordningen vil gjelde fra 1. juli til 31. desember 2020, og innebærer også at forsinkelsesrenten settes ned fra 9,5 prosent til 6 prosent.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 6.