Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bostøtte

Bostøtten går til folk med lav inntekt og høye boutgifter. For å hjelpe økonomisk vanskeligstilte, og avbøte negative konsekvenser av koronakrisen, er bevilgningen til bostøtte midlertidig økt med 500 millioner kroner. Det er lagt til grunn at endringene skal gjelde fra 1. april til 31. oktober 2020. I Revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen flere tilpasninger slik at etterbetalinger av ytelser fra NAV ikke skal føre til redusert bostøtte.