Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-håndtering

Eksisterende avtale for drift av Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad (TCM) utløper i august 2020.

Gassnova og industriaktørene har forhandlet ferdig avtale om videre drift av TCM frem til 31. desember 2023. Dagens industrielle eiere øker sin eierandel fra 7,5 til 8,7 prosent. Statens eierandel i den ny-e avtalen er 73,9 prosent.

Forslaget om tilleggsbevilgning på 50 millioner kroner dekker statens andel av driftsutgiftene ut året ved ny avtale.

Se omtale under Olje- og energidepartementet, kapittel 1840.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.