Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Cold Response 2020

Regjeringen foreslår å omdisponere 166 millioner kroner fra sentrale øvingsmidler i Forsvaret til Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet i forbindelse med deltakelse på øvelse Cold Response 2020.