Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Digitale fellesløsninger/Altinn

Nasjonale fellesløsninger i Digitaliseringsdirektoratet som Altinn, ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregistret opplever vesentlig økt trafikkmengde som følge av virusutbruddet, med tilhørende behov for økt beredskap, bemanning og økt driftskapasitet. Digitaliseringsdirektoratet må i tillegg gjennomføre tilpasninger som følge av at nye digitale tjenester er utviklet eller at det er gjort endringer i funksjonalitet i eksisterende digitale tjenester hos andre virksomheter etter virusutbruddet. I tillegg er det behov for bevilgningsøkning for å sørge for en sikker og stabil drift og forvaltning av dagens Altinn-løsning, samtidig som det blir mulig å fortsette arbeidet med ny Altinn - Tjenester 3.0, som er en løsning for effektiv og selvbetjent tjenesteutvikling.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningene til Digitaliseringsdirektoratet med 32,2 millioner kroner.