Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Eiendomsskatt – øke minstegrensen for utskriving

Regjeringen foreslår å øke minstegrensen for utskriving av eiendomsskatt fra 50 til 300 kroner fra og med 2021.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga punkt 10.1.