Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elavgift – elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta i datasentre

Regjeringen foreslår å oppheve vedtaket som fastsetter særregler om full elavgift for kraft til utvinning av kryptovaluta i datasentre. Kraft til andre deler av virksomheten, ilegges elavgift med redusert sats.

Vedtaket om full avgift for bare deler av slik virksomhet har vist seg vanskelig å gjennomføre og anses som EØS-rettslig usikkert (statsstøtteaspekter). Omfanget av utvinning av kryptovaluta er for øvrig begrenset.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 12.