Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Equinor ASA – utbytte

Regjeringen foreslåsr å redusere bevilgningen med 4 650 millioner kroner, til 15 700 millioner kroner.

Equinor ASA har betalt et utbytte på 0,26 dollar per aksje for tredje kvartal 2019. Styret i Equinor har foreslått et utbytte på 0,27 dollar per aksje for fjerde kvartal 2019. Videre har styret i Equinor vedtatt et utbytte på 0,09 dollar per aksje for første kvartal 2020. For budsjettformål legges det beregningsteknisk til grunn at et tilsvarende utbytte som for første kvartal utbetales for andre kvartal 2020.

På generalforsamling i 2019 fikk styret i Equinor fullmakt til kjøp av egne aksjer for sletting. Equinor har gjennomført tilbakekjøp av egne aksjer i markedet fra september 2019 til februar 2020. Staten vil få utbetalt om lag 9,1 milliarder kroner når kapitalnedsettelsen trer i kraft i juli 2020. Statens eierandel vil etter kapitalnedsettelsen fremdeles være uendret på 67 prosent.

Se omtale under Olje- og energidepartementet, kapittel 4811 og kapittel 5685.