Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Esrange Andøya Special Project (EASP)

Regjeringen foreslår å videreføre avtalen om Esrange Andøya Special Project (EASP) i en ny femårsperiode. Avtalen er et samarbeid om retten til bruk av forsknings- og oppskytingsfasilitetene ved Andøya Space Center AS i Nordland og Esrange i Kiruna. EASP er avgjørende for driften av Andøya Space Center. Prosjektet finansierer norsk og internasjonal forskning på klimaendringer og på hvordan romvær påvirker satellittnavigasjonssystemer.