Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fastlegeordningen- endret og styrket basisfinansiering

Regjeringen foreslår å endre innretningen på basistilskuddet i fastlegeordningen fra og med 1. mai 2020. I ordningen foreslår regjeringen et knekkpunkt på fastlegenes lister ved 1000 pasienter. Satsen under knekkpunket vil være høyere enn satsen over knekkpunktet.

Regjeringen foreslår også å etablere et toårig grunntilskudd for fastleger med færre enn 500 pasienter på sin liste, dersom de har et listetak på over 500.