Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ferie- og fritidsaktiviteter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 53 millioner kroner til ferie- og fritidsaktiviteter, rettet mot utsatte og sårbare barn og deres familier. Midlene skal gå til:

  • Blå Kors Norges tiltak Blå Kors Ferie, Barnas Stasjon og Posebyen
  • Ferietiltak i regi av Den Norske Turistforening (DNT)
  • Norges Røde Kors sine aktiviteter for barn og unge i sommer, digital leksehjelp og tiltaket Ferie for alle
  • Enestående familiers tilbud om helge- og ferieaktiviteter i regi av IOGT i Norge
  • Ferie- og helgetilbud i regi av Norges KFUK-KFUM ved Forandringshuset
  • Ferie- og fritidsaktiviteter i regi av Redd Barna
  • Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen og Vestfold sine tiltak FRI, Fritidshuset, Skattekammeret, Friminuttet og Camp Killingen.