Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ferjer

Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner mer til kjøp av ferjetjenester på riksveiene. Det har vært en sterk reduksjon i inntekter på grunn av nedgang i trafikk og at manuell billettering ble innstilt fra 15. mars. Innstilling av manuell billettering førte til at mange reiste gratis til fram til nye regler om midlertidig billettering trådte i kraft 4. april. Forslaget skal dekke bortfallet av inntekter som staten er juridisk forpliktet til å dekke.

Regjeringen foreslår også 150 millioner kroner ekstra til fylkeskommunene for å støtte opp om innfasingen av lav- og nullutslippsferjer på fylkesveisambandene.