Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Filmfondet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Filmfondet med 30 millioner kroner, mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen til insentivordningen for film- og tv-produksjoner. I tillegg foreslås en fullmakt til å gi tilsagn om tilskudd i 2020 på 55 millioner kroner utover gitte bevilgninger på Filmfondet. Forslaget innebærer at Norsk filminstitutt kan fatte vedtak om tilskudd til nye produksjoner tilsvarende 85 millioner kroner inneværende år.

Se pressemelding fra Kulturdepartementet.