Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forbrukerapparatet

Regjeringen foreslår å øke Forbrukertilsynets driftsbevilgning med 7,1 millioner kroner og Sekretariatet for Markedsrådets driftsbevilgning med 1 million kroner.

Regjeringen gjennomfører endringer i virkemiddelapparatet på forbrukerområdet. I den forbindelse er Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget under omstilling. Omstillingen medfører engangsutgifter for virksomhetene i 2020.