Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Garantiordning i GIEK for kortsiktig kredittforsikring

Regjeringen foreslår å etablere en ny garantiordning i GIEK som skal bidra til risikoavlastning for private tilbydere av kredittforsikring. Koronapandemien har ført til flere konkurser og mislighold, og økt risikoen for at norske bedrifter som selger på kreditt ikke får oppgjør. Samtidig har de private kredittforsikringsselskapene i Norge redusert tilbudet sitt til næringslivet.

Garantiordningen skal bidra til at selskapene kan opprettholde tilbudet, til tross for økt risiko i markedet. Dette kan bidra til at handelen og eksporten normaliseres. Til gjengjeld skal forsikringsselskapene gi staten en andel av premieinntektene.