Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Garantiordningen for banklån

Garantiordningen for banklån til bedrifter ble åpnet for lån til små og mellomstore bedrifter 27. mars 2020, og for lån til større bedrifter 2. april. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset. Den samlede garantirammen for ordningen er 50 milliarder kroner. Regjeringen tar sikte på å gi en bredere vurdering av innretningen av ordningen i forbindelse med en proposisjon senere i vår.