Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gjeldsslette

Regjeringen ønsker å gi 180 millioner kroner til katastrofefondet under Det internasjonale pengefondet (IMF). Katastrofefondet dekker de fattigste landenes løpende gjeldsforplikteler til IMF. Når fondet tilføres ekstra midler, kan de fattigste landene frigjøre midler til å håndtere konsekvensene av pandemien.

Se pressemelding