Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Godsoverføring fra vei til sjø

Regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen med 25 millioner kroner. Dette skal bidra til å opprettholde aktivitet innen nærskipsfarten etter virusutbruddet.