Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Grønn skipsfart

Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til arbeidet med grønn skipsfart: 25 millioner kroner til Grønt Skipsfartsprograms arbeid for grønn flåtefornyelse av lasteskip (KLD) og 75 millioner kroner til en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart (NFD). 

Satsingen følger opp regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart som ble lagt frem i juni 2019.