Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Handelspartnerne

Norges viktigste handelspartnere er de 25 landene som betyr mest for utviklingen i norsk eksport. For denne gruppen land utarbeides det blant annet vektede anslag for vekst i BNP, konsumpriser og for nivået på arbeidsledighet.

Landvektene for BNP beregnes på basis av fordelingen av norsk eksport av tradisjonelle varer. Til sammen utgjør vektene for EU-land om lag 62 prosent, mens USA utgjør om lag 9 prosent og Storbritannia utgjør om lag 10 prosent. Anslaget for størrelser som har betydning for utviklingen i den kostnadsmessige konkurranseevnen, som lønns- og prisvekst, vektes med konkurranseevnevekter fra OECD.Også arbeidsledighet hos handelspartnerne vektes sammen med konkurransevekter.

Se omtale av internasjonal økonomi i Revidert nasjonalbudsjett 2020, avsnitt2.2.