Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hav i utviklingspolitikken

Målet med regjeringens havsatsing er en mer bærekraftig forvaltning av havets ressurser, bedre beskyttelse av marine økosystemer og redusert marin forsøpling i utviklingsland. På grunn av lavere aktivitet som følge av koronapandemien, foreslår regjeringen å redusere utbetalingene under bistandsprogrammet mot marin forsøpling med 135 millioner kroner. Disse midlene skal i stedet brukes til å finansiere tiltak som motvirker de langsiktige effektene av koronapandemien.