Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Havbunnsmineraler

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 70 millioner kroner til Oljedirektoratets kartlegging av havbunnsmineraler.

Oljedirektoratet vil gjennomføre kartleggingsaktivitet for å få bedre kunnskap om mineralforekomster og ressursgrunnlaget på havbunnen på norsk sokkel, gjennomføre konsekvensutredning og bygge kunnskap om mulige teknologier for leting, utbygging og utvinning.

Se omtale under Olje- og energidepartementet, kapittel 1810.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet. (lenke)