Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Havforskningsinstituttet

Regjeringen foreslår å omdisponere 75 millioner kroner fra 2017 som skulle gå til å anskaffe et kystgående forskningsfartøy. Bevilgningen viste seg ikke å være tilstrekkelig for å anskaffe et hensiktsmessig forskningsfartøy for Havforskningsinstituttet. Regjeringen ønsker å bruke pengene til datainnsamling og kystovervåkning som er det samme formålet som bevilgningen hadde i 2017. Det er et stort behov for bedre overvåkning av de marine ressursene. Seildroner og undervannsroboter kan anskaffes innenfor rammen på 75 millioner kroner og vil bidra til å dekke dette behovet.