Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Helsefellesskap

Regjeringen foreslår 4,75 millioner kroner for å etablere sekretariatsfunksjoner for kommunene i helsefellesskapene. Regjeringen foreslår å etablere et årlig tilskudd det kan søkes om, i planperioden for Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Tilskuddet har halvårseffekt i 2020.