Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Helseforvaltningen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk med 266 millioner kroner, knyttet til merutgifter i de tre etatene som følge av håndteringen av koronavirusutbruddet. Dette inkluderer 11 millioner til et nytt program for datainnsamling ved Folkehelseinstituttet.