Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner for å øke tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Hensikten er blant annet å bidra til at tjenesten kan ha åpent i skolens sommerferie. Midlene kan også brukes til innkjøp av utstyr for å gjøre tjenesten tilgjengelig på digitale flater. Forslaget inngår i Regjeringens Tiltakspakke for sårbare barn og unge som er iverksatt for å bøte på konsekvensene av virusutbruddet for denne gruppen.