Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hjelpetelefoner

Regjeringen foreslår å flytte til sammen ti millioner kroner fra tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud til tilskuddsordningen for hjelpetelefoner og nettjenester. Pengene foreslås øremerket til Kirkens SOS' krisetjeneste og Mental Helses hjelpetelefon. Dette ble varslet allerede i januar 2020 på grunn av stor økning i henvendelser til hjelpetelefonene.