Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester

Regjeringen foreslår i forbindelse med virusutbruddet å opprette en tilskuddsordning for ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester som ikke har avtale med regionale helseforetak eller kommune. Dette kan for eksempel være institusjoner som finansieres gjennom folketrygdens bidragsordning. Det foreslås en bevilgning på 25 millioner kroner. Tilskuddsordningen skal basere seg på prinsippene i den nasjonale kompensasjonsordningen. Den skal forvaltes av Helsedirektoratet.