Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Idrettsanlegg

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg med 106,5 millioner kroner, fra 194,5 millioner kroner til 301 millioner kroner. Dette skal dekke full innvilgelse av alle godkjente søknader.

Se pressemelding fra Kulturdepartementet.