Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Regjeringen har innført en midlertidig ordning som sikrer selvstendig næringsdrivende og frilansere delvis kompensasjon for tap av inntekt.

Det er bevilget 4 700 millioner kroner til ordningen. På bakgrunn av nye anslag foreslår regjeringen å redusere bevilgningen med 1 100 millioner kroner.