Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jernbane

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til jernbaneinvesteringer med 826 millioner kroner. Pengene skal gå til å dekke økte utgifter på Follobanen, Vestfoldbanen (Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker) og Østfoldbanen (Sandbukta–Moss–Såstad).

Det er opprinnelig satt av 528 millioner kroner til planleggingsmidler på Ringeriksbanen i 2020. Som følge av de økte utgiftene til investeringsprosjekter til jernbane, foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til planlegging med 278 millioner kroner. Det skal fortsatt opprettholdes framdrift i prosjektet med Ringeriksbanen, med sikte på investeringsbeslutning i 2021.

I tillegg foreslår regjeringen å utsette utbyggingen av Kleverud–Sørli–Åkersvika. Dette tilsvarer 180 millioner kroner i 2020 og 510 millioner kroner i 2021. Byggestart vil bli vurdert i statsbudsjettet for 2022. Det er ingen endringer i den videre planleggingen av utbyggingen inn mot Hamar.

Regjeringen foreslår at Samferdselsdepartementet kan stille garanti til Norske tog for å finansiering av 30 nye lokaltog til østlandsområdet.

Regjeringen foreslår å ikke ta ut utbytte fra Vygruppen som følge av virusutbruddet. Dette tilsvarer 185 millioner kroner i reduserte inntekter.