Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kollektivtransport - kompensasjon

Stortinget bevilget ved behandlingen av Innst. 216 S (2019–2020) 1 milliard kroner i økt rammetilskudd til fylkeskommunene for å kompensere for inntektsbortfall i kollektivtransporten, og dermed legge til rette for grunnleggende tilbud av kollektivreiser under virusutbruddet. I Revidert budsjett 2020 foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 1,5 milliarder kroner i skjønnstilskudd til formålet.

Se en nærmere omtale av kompensasjon av kommunesektoren.