Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kompensasjonsordning – frivillighet og idrett

Kompensasjonsordningen for frivillighet- og idrettssektoren ble opprettet for å kompensere bortfall av inntekter som følge av koronaepidemien.

Regjeringen har vurdert innretningen på ordningen og fremmer forslag om at:

  1. Ordningen utvides i omfang slik at den dekker tap fra flere inntektskilder og et større mangfold av arrangementer. Det gis 70 prosent kompensasjon og settes en maksgrense på 9,3 millioner kroner.
  2. Ordningen utvides i tid, så den gjelder hele perioden fra 12. mars til 15. juni. Organisasjoner som har søkt kompensasjon for billettinntekter og deltakeravgifter i første periode, kan søke på nytt for å få dekket inntektskildene som innlemmes nå.
  3. Ordningen foreslås økt med ytterligere 320 millioner kroner. Det gir en pott på minst 650 millioner kroner for den nye søknadsrunden. Samlet kompensasjon til idrett og frivillighet blir på over én milliard kroner.

Se pressemelding fra Kulturdepartementet.