Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kompensasjonsordning – kultur

Regjeringen foreslår å videreføre den midlertidige kompensasjonsordningen for arrangører på kulturfeltet for perioden 1. mai til 15. juni 2020 for arrangementer som helt eller delvis må avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene.

Det foreslås en bevilgningsøkning på 300 millioner kroner til formålet. Med bakgrunn i erfaringene fra første søknadsrunde foreslås en justering slik at søknad om kompensasjon kan baseres på stipulerte tap av billettinntekter ut fra en sammenligning med tilsvarende periode eller arrangement i foregående år.

Se pressemelding fra Kulturdepartementet.