Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kompetanseløft

Regjeringen foreslår totalt 500 millioner kroner til en utdanningspakke som består av midler til
4000 nye studieplasser i høyere utdanninger og 1000 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning som en følge av koronakrisen. Pakken inneholder også forslag om 250 nye rekrutteringsstillinger, 40 millioner kroner til undervisningsressurser, arealer og utstyr til klinisk undervisning og 44 millioner kroner til utvikling og drift av fleksible utdanninger.

Den økte kapasiteten er knyttet til dagens situasjon i arbeidsmarkedet med høy arbeidsledighet. Etter hvert som konjunktursituasjonen normaliseres, vil også den samlede kapasiteten i sektoren bringes tilbake til det normale. Regjeringen vil også vurdere tiltak rettet mot videregående opplæring og kompetansetiltak for ansatte i særlig utsatte bransjer frem mot den neste fasen av håndteringen av virusutbruddet.