Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Leve hele livet

Regjeringen følger opp eldrereformen Leve hele livet og legger i 2021 til rette for at de kommunene som omstiller seg i tråd med reformen, vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger. Tilskuddsordningene fremkommer i Kommuneproposisjonen. Regjeringen vil komme tilbake til endelig innretning av forslaget ved fremleggelsen av statsbudsjett for 2021.