Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Mattilsynet

Regjeringen forslår å øke bevilgningen til Mattilsynet med 15 millioner kroner. Mattilsynet er en beredskapsetat som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner knyttet til matvare- og vannforsyningen. Mattilsynet har i 2020 fått flere nye oppgaver og hendelser å håndtere som følge av virusutbruddet. Bevilgningen skal blant annet dekke økte utgifter som følge av nye oppgaver og nødvendig utviklingsarbeid i Mattilsynet etter ekstern granskning.