Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Mediestøtte

Regjeringen foreslår å opprette en kompensasjonsordning for medier som er rammet av inntektstap som følge av koronasituasjonen. Formålet med ordningen er at mediene skal kunne opprettholde nyhetsdekningen. Regjeringen foreslår at ordningen begrenses oppad til 300 millioner kroner.

Se pressemelding fra Kulturdepartementet.