Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgiftskompensasjon – utsatt foreldelsesfrist

Foreldelsesfristen for å søke om merverdiavgiftskompensasjon er særlig kort for kommuner og fylkeskommuner. For å lette arbeidspresset for kommuner og fylkeskommuner som følge av virusutbruddet, foreslår regjeringen at departementet får hjemmel til å utsette foreldelsesfristen i enkelte situasjoner.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts-, og tollovgivinga kapittel 7.